شرکت خط گذار

شرکت تعاونی فنی ومهندسی خط گذار با مشارکت جمعی ازمهندسين مجرب ومتخصص راه آهن جمهوری اسلامی ايران که درمشاغل اجرائي مديريت و راهبری پروژه ها دارای سوابق طولانی بوده و ازمديران اسبق واحدهای ستادی و اجرايي راه آهن درسال 1373 ثبت گرديده و دارای صلاحيت رتبه پايه يک جديد در رشته های راه و ترابری و رتبه پايه 5 جديد در رشته ساختمان مي باشد و تاکنون پروژه های متعددی جهت احداث خطوط با بسترهای بالاستی و بسترهای بتنی ( اسلب تراک ) و جوش درز ريل درطرح های ملی با کيفيت مطلوب درسطح استاندارد های معتبربين الملی انجام و در دست اجرا دارد.
 
 روسازی راه آهن
قطعات پیش ساخته بتنی
زیرسازی راه و ابنیه فنی
ساخت ماشین آلات خطی (درزین)