مشخصات عمومی و سوابق شرکت تعاونی و مهندسی خط گذار

شرکت تعاونی فنی و مهندسی خط گذار باهمياری و بهره گيری از مهندسين شاغل و بازنشسته راه آهن جمهوری اسلامی ايران درسال 1373 تاسيس و با شماره 110282-15/10/73 به ثبت رسيده و دارای تأييديه ازراه آهن جمهوری اسلامی ايران ميباشد .

هدف از تأسيس شرکت توسعه وارتقاء تخصص و فن آوری صنعت ريلی بصورت فراگير دربخش تعاونی های تخصصی ميباشد تا در راستای سياست نظام اداری واجرائی کشور و تمرکز زدائی بعنوان اهرمهای فنی وپشتيبانی بخش های دولتی دراجرای پروژه های توسعه برنامه های عمرانی کشور نقش عمده ای را ايفا نمايد .

درجه بندی شرکت :

اين شرکت از تاريخ 82/01/11 دارای صلاحيت رتبه پايه يک جديد دررشته حمل ونقلورتبه پايه چهارجديد دررشته ساختمان می باشد .

 

سرمايه شرکت:

سرمايه شرکت براساس آخرين اساسنامه مصوب مورخ 88/06/30 بالغ بر4.000.000.000 ريال چهارميليارد ريال ميباشد که تماماً پرداخت گرديده است. درضمن ميزان دارائی های شرکت از بابت ماشين آلات تجهيزات درحدود 20.000.000.000 ريال بیست ميليارد ریال ميباشد .

سهامداران و اعضاء شرکت :

اين شرکت دارای 19 سهامدار عضو ميباشد که کليه اعضاء از مهندسين وکارکنان مجرب ومتخصص راه آهن جمهوری اسلامی ايران مي باشند که درمشاغل اجرائی و مديريت و راهبری پروژه ها دارای سوابق طولانی بوده و از مديران اسبق واحدهای ستادی واجرائی راه آهن مي باشند که درحال حاضر بازنشسته و در اين شرکت تعاونی شاغل مي باشند . چارت سازمانی گروههای اجرائی شرکت و اعضاء شرکت طبق جدول ذیل ميباشد .

 

شرکت تعاونی فنی ومهندسی

فهرست اعضاء هيئت مديره شرکت

رديف

هيئت مديره شرکت

مدرک تحصيلی

مسئوليت درشرکت

سابقه کار

1

سید مسعود لسانی

مهندس راه و ساختمان

رئیس هیئت مدیره (سهامدار)

15سال تجربه کاری در زمینه احداث خطوط ریلی وابنیه

2

محمد علیمحمددوست

مهندس خط وابنيه وعمران

مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (سهامدار)

40 سال تجربه كار.معاون اسبق اداره کل خط راه آهن

3

وهاب جمشیدی

مهندس راه وساختمان

عضوهیئت مدیره (سهامدار)

40سال تجربه کار. ( معاون اسبق فنی راه آهن)

4

سید احیاء علی ارصلانی

مهندس خط و ابنیه

(سهامدار)

35 سال تجربه كار، رئیس اسبق قسمت جوش درزریل راه آهن

5

سروش توکلیان

مهندس عمران

عضو هيئت مديره (سهامدار)

12سال تجربه کاری در زمینه احداث خطوط ریلی

6

محمود پناهی معتمد

مهندس خط وابنيه

بازرس (سهامدار)

40سال تجربه کاری رئیس قسمت اسبق نگهداری وتعمیرات خطوط ریلی راه آهن

 

سوابق اجرائی شرکت :

اين شرکت تا کنون پروژه های متعددی جهت احداث خطوط با بسترهای بالاستی و بسترهای بتونی اسلب ( خطوط مترو تهران ) با کيفيت و دقت بسيار بالا در سطح استانداردهای جهانی اجراء نموده است .

فهرست پروژه های زیرسازی وروسازی خطوط آهن

 

 

ردیف

 

 

موضوع قرارداد

 

کیلومتر

 

وضعیت پروژه

 

ملاحظات

 

1-

 

اجرای عملیات روسازی خط فرعی کارخانه سوله سازی اسپیرال

 

 

15

 

تحویل شد

 

 

2-

 

 

اجرای عملیات روسازی خطوط فرعی کارخانه فولاد آلیاژی یزد

 

12

 

 

تحویل شد

 

 

3-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک) خط1ازایستگاه تجریش تا بهشت زهرا

 

74

 

تحویل شد

 

 

4-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک) خط4ازایستگاه آزادی تا کلاهدوز

 

42

 

تحویل شد

 

 

5-

 

 

احداث خطوط پایانه مترو(فتح آباد) اسلب تراک وبالاستی

 

26

 

تحویل شد

 

 

6-

 

 

احداث خط متروادامه خط یک ازایستگاه شاهد الی فرودگاه امام خمینی-پرند

 

100

 

دردست اجراء

 

 

7-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک)خط2ازایستگاه صادقیه تا تهران پارس

 

70

 

تحویل شد

 

 

8-

 

 

نگهداری وتعمیرات کل خطوط ریلی وابنیه فنی مسیر متروی تهران

 

212

 

12سال

 

1379الی 1391

 

ماشين آلات شرکت :

اين شرکت کليه ماشين آلات ويژه اختصاصی راه آهن را جهت تهيه ومونتاژ خط ، ريل گذاری ، جوشکاری خطوط به مقدارکافی برای اجراء پروژههای بزرگ دراختيار دارد درضمن  گروه ماشين آلات شرکت رأساً اقدام به طراحی وساخت ماشين آلات ريلی ومکانيزه نموده است ازجمله طراحی وساخت درزين های مسافری وعملياتی وماشين آلات ويژه ريلی

 

مديريت برنامه ريزی وکنترل کيفيت عمليات اجرائی :   

اين شرکت با بهره گيری ازمهندسين مشاور در امر طراحی و تدوين سيستم های اجرائی و برنامه ريزی متناسب با نوع پروژه برای انجام بموقع پروژه اقدام مينمايد بصورتی که عملاً تاکنون موفق به اجرای کليه پروژه ها مطابق با برنامه های زمانبندی اجرائی بوده است .

کيفيت پروژه های اجرائی ورضايت کارفرمايان:

اين شرکت در کليه پروژههای اجرائی رضايت کامل کارفرمايان ومهندسين مشاوررا طبق تولرانس های خط پروژه ودقت درعمليات اجرائی درحد بسيار بالا و دقيقي انجام داده است و موفق به اخذ رضايت نامه های متعددی ازکارفرمايان و مهندسين مشاور داخلی و خارجی گرديده است که به صورت نمونه مطابق ذیل ميباشد .

   

توانمندی شرکت :

اين شرکت با دراختيار داشتن مهندسين مشاور محاسباتی و طراحی و نيز مديران با سابقه اجرائی قادر به طراحی و اجراء شبکه خطوط واحدهای صنعتی- بازرگانی – خطوط فرعی وخطوط سايت بنادر و پايانه ها در مبادی ورودی و خروجی کشورميباشد .

لازم بذکر است کليه خطوط بتونی و بالاستی مترو تهران توسط اکيپ اجرائی اين شرکت انجام گرديده است .