توانمندی شرکت

 


اين شرکت با دراختيار داشتن مهندسين مشاور محاسباتی و طراحی و نيز مديران با سابقه اجرائی قادر به طراحی و اجراء شبکه خطوط واحدهای صنعتی- بازرگانی – خطوط فرعی وخطوط سايت بنادر و پايانه ها در مبادی ورودی و خروجی کشورميباشد .

لازم بذکر است کليه خطوط بتونی و بالاستی مترو تهران توسط اکيپ اجرائی اين شرکت انجام گرديده است .