تاریخجه شرکت

 
شرکت تعاونی فنی و مهندسی خط گذار باهمياری و بهره گيری از مهندسين شاغل و بازنشسته راه آهن جمهوری اسلامی ايران درسال 1373 تاسيس و با شماره 110282-15/10/73 به ثبت رسيده و دارای تأييديه ازراه آهن جمهوری اسلامی ايران ميباشد .

هدف از تأسيس شرکت توسعه وارتقاء تخصص و فن آوری صنعت ريلی بصورت فراگير دربخش تعاونی های تخصصی ميباشد تا در راستای سياست نظام اداری واجرائی کشور و تمرکز زدائی بعنوان اهرمهای فنی وپشتيبانی بخش های دولتی دراجرای پروژه های توسعه برنامه های عمرانی کشور نقش عمده ای را ايفا نمايد .