سوابق اجرایی شرکت

 

اين شرکت تا کنون پروژه های متعددی جهت احداث خطوط با بسترهای بالاستی و بسترهای بتونی اسلب ( خطوط مترو تهران ) با کيفيت و دقت بسيار بالا در سطح استانداردهای جهانی اجراء نموده است .

 

 

            فهرست پروژه های زیرسازی وروسازی خطوط آهن

 

 

ردیف

 

 

موضوع قرارداد

 

کیلومتر

 

وضعیت پروژه

 

ملاحظات

 

1-

 

اجرای عملیات روسازی خط فرعی کارخانه سوله سازی اسپیرال

 

 

15

 

تحویل شد

 

 

2-

 

 

اجرای عملیات روسازی خطوط فرعی کارخانه فولاد آلیاژی یزد

 

12

 

 

تحویل شد

 

 

3-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک) خط1ازایستگاه تجریش تا بهشت زهرا

 

74

 

تحویل شد

 

 

4-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک) خط4ازایستگاه آزادی تا کلاهدوز

 

42

 

تحویل شد

 

 

5-

 

 

احداث خطوط پایانه مترو(فتح آباد) اسلب تراک وبالاستی

 

26

 

تحویل شد

 

 

6-

 

 

احداث خط متروادامه خط یک ازایستگاه شاهد الی فرودگاه امام خمینی-پرند

 

100

 

دردست اجراء

 

 

7-

 

 

احداث خطوط مترو(اسلب تراک)خط2ازایستگاه صادقیه تا تهران پارس

 

70

 

تحویل شد

 

 

8-

 

 

نگهداری وتعمیرات کل خطوط ریلی وابنیه فنی مسیر متروی تهران

 

212

 

12سال

 

1379الی 1391